صفحه اصلي | تماس با ما | تبليغات در سايت | آمار خبرها | آمار مشاهده
 ورود به صفحه کنترل پانل آگهي ها

شرکت رايان پژوه سلامت
صاحب امتياز و مجری انحصاری
تبليغات در سايت پزشکان ايراني
آدرس : تهران، خيابان سهروردي شمالی ، كوي بسطامی، پلاك 35، واحد 9
تلفن: 88525702

فكس: 88518458

پست الکترونيک :
advertise@pezeshkan.ir

 • خصوصيات منحصر بفرد درج آگهي در سایت پزشکان ایرانی:

 • عضويت بيش از 38000 نفر از اعضاء جامعه پزشکی کشور در خبرنامه های سايت

 • ثبت نام انحصاری از اعضاء جامعه پزشکی کشور

 • ارسال منظم و هفتگي E-mailهای خبری در زمينه هاي مختلف صنفی , علمی و آموزشی

 • هدف گیری دقیق مخاطبان

 • اطلاع رسانی کامل

 • اطلاع رسانی سريع

 • هزینه بسیار کم

 • نظارت دقیق مستمر و بی واسطه

با بهره گيری از صفحه طراحی شده , آگهی دهنده می تواند در هر نقطه از دنيا و در هر لحظه از شبانه روز، ميزان اعتبار باقی مانده، تعداد نمايش و کليک بر روی آگهی و اطلاعات آماری ديگر را مورد نظارت و ارزيابی دقيق و بی واسطه قرار دهد.

هزينه هاي درج آگهي در سایت پزشکان ایرانی

تعرفه آگهي در صفحات سايت پزشکان ایرانی

حداقل هزينه
(جهت 10000 نوبت نمايش آگهي)

قيمت هر
نوبت نمايش

مشخصات Banner

نمونه بنر

کلاس

توضيحات ضروری

اندازه
(بر حسب پيکسل)

300000 ريال

30 ريال

نمایش در ستون عمودي سمت چپ سايت

60 x 125

مشاهده

A1

450000 ريال

45 ريال

نمایش در ستون عمودي سمت چپ سايت

120 x 125

مشاهده

A2

600000 ريال

60 ريال

نمایش در ستون عمودي سمت چپ سايت

180 x 125

مشاهده

A3

1000000 ريال

100 ريال

نمایش در ستون عمودي سمت چپ سايت

360 x 125

مشاهده

A4

2000000 ريال

200 ريال

نمایش در قسمت قوفاني صفحه اول سايت

468 x 60

مشاهده

B1

1500000 ريال

150 ريال

نمایش در قسمت مياني صفحات خبري سايت

468 x 60

مشاهده

B2

 • محل قرار گرفتن banner های سري کلاس A در نوار سمت چپ سايت بصورت تصادفي در تمامی صفحات (صفحه اول و ساير صفحات) می باشد.

 • محل قرار گرفتن banner های کلاس B1 بصورت تصادفي در بالا و وسط صفحه اول می باشد.

 • محل قرار گرفتن banner های کلاس B2 بصورت تصادفي در قسمتهای میانی صفحات دیگر سایت (بجز صفحه اول) خواهد بود.

تعرفه آگهي در خبرنامه هاي ارسالي سايت پزشکان ایرانی

تعرفه جهت هر نوبت ارسال خبرنامه

مشخصات Banner

نمونه بنر

کلاس

توضيحات ضروری

اندازه
(بر حسب پيکسل)

600000 ريال

قسمت فوقاني خبرنامه

468 x 60

مشاهده

NL1

900000 ريال

قسمت فوقاني خبرنامه

468 x 120

مشاهده

NL2

1200000 ريال

قسمت فوقاني خبرنامه

468 x 240

مشاهده

NL3

400000 ريال

قسمت مياني خبرنامه

468 x 60

مشاهده

NL4

600000 ريال

قسمت مياني خبرنامه

468 x 120

مشاهده NL5

800000 ريال

قسمت مياني خبرنامه

468 x 240

مشاهده NL6
 • در مورد بنر هاي تبليغاتي مورد استفاده در خبر نامه ها (کلاس NL1-NL6) امکان استفاده از طراحي Flash وجود ندارد.

تعرفه ارسال متن نامه در خواستي شما به اعضاي خبرنامه سايت پزشکان ایرانی

هزينه هر نوبت ارسال

مشخصات نامه ارسالي

زبان اصلي متن ارسالي

نوع فايل

حداکثر
حجم فايل متني
(KB)

2500000 ريال

HTML

20

فارسي

2350000 ريال

HTML

30

انگليسي

 • استفاده از اين سرويس صرفاً جهت اطلاع رساني در زمينه هاي مورد نياز جامعه پزشکي کشور (اطلاع رساني کنگره ها , ....) مي باشد و از ارسال موارد تبليغاتی صرفاً تجاري اجتناب خواهد شد.

 • متن کامل Email اصلي شما به اعضاي خبرنامه هاي سايت پزشکان ایرانی فرستاده خواهد شد.

 • متون فارسي با ضريب اطمينان بيش از 95% قابليت خوانده شدن در هنگام گشوده شدن نامه را خواهند داشت.

طراحي آگهي در سایت پزشکان ایرانی

 • در صورت تمايل طراحي بنر ها و صفحات موزد نياز جهت آگهي شما مي تواند توسط شرکت رايان پژوه سلامت انجام گيرد.

 

نمونه بنر هاي سايت از نظر اندازه

468*60

نمونه بنر کلاسهاي B1,B2


360*125

 
نمونه بنر کلاسA4

60*125

نمونه بنر کلاسA1

 120*125

 
نمونه بنر کلاسA2

 180*125

 
نمونه بنر کلاسA3
 

 

نمونه بنر هاي خبرنامه ها از نظر اندازه

468*60

نمونه بنر کلاسهاي NL1,NL4

468*120

نمونه بنر کلاسهاي NL2,NL5

468*240

نمونه بنر کلاسهاي NL3,NL6


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت رایان پژوه سلامت می باشد.
Copyright © 2010 RayanPajouh. All rights reserved.